Οι Γεωτρήσεις Κουτσουβάνος έχουν την τεχνογνωσία, την εμπειρία, το προσωπικό για να ολοκληρώσουν με επιτυχία μια γεώτρηση. Η γεώτρηση για να θεωρηθεί επιτυχημένη πρέπει η άντληση του νερού να πραγματοποιείται συνέχεια, στην κατάλληλη παροχή με την κατάλληλη πίεση και στο επιθυμητό ύψος άντλησης. Βασικός παράγοντας μιας επιτυχημένης γεώτρησης είναι το αντλητικό συγκρότημα. Η επιλογή της αντλίας γεώτρησης κατέχει σημαντική θέση για την επιτυχία μιας γεώτρησης.

drops of water 578897

Για να επιλέξουμε την κατάλληλη αντλία γεώτρησης πρέπει να μελετήσουμε το είδος χρήσης της αντλίας π.χ. αστική, βιομηχανική, ύδρευση, άρδευση, το είδος του νερού που θα αντλήσουμε π.χ. θαλασσινό, καθαρό, η περιεκτικότητα του σε ξένα σώματα, η θερμοκρασία του, η οξύτητα του (pH), τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της γεώτρησης, η παροχή και πίεση που απαιτείται, η στάθμη του νερού της γεώτρησης, η απόσταση και το ύψος που θέλουμε να φτάσει το νερό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σωληνώσεων και το ηλεκτρικό ρεύμα που θα χρησιμοποιηθεί.

Οι Γεωτρήσεις Κουτσουβάνος αναλύοντας και μελετώντας  όλους τους παράγοντες είναι σε θέση να σας προτείνουν την κατάλληλη αντλία για να υλοποιήσουν με επιτυχία την γεώτρηση.