Οι Γεωτρήσεις Κουτσουβάνος συνδυάζοντας την πείρα και τις γνώσεις των 40 ετών και διαθέτοντας γεωτρύπανα περιστροφικά τα οποία είναι κατάλληλα για μεγάλους χώρους και μεγάλα βάθη ώστε να γίνουν γεωτρήσεις, εκβαθύνσεις και καθαρισμός μπορούν να υλοποιήσουν με επιτυχία οποιαδήποτε γεώτρηση. Γεώτρηση είναι το άνοιγμα οπής στη γη με σκοπό την έρευνα και την εκμετάλλευση του υπεδάφους. Οι γεωτρήσεις γίνονται για τη μελέτη της φυσικής σύστασης του εδάφους για επιστημονικούς σκοπούς αλλά και για την ανακάλυψη ορυκτών, πετρελαίου, νερού για την κατασκευή τεχνικών έργων. Γεώτρηση είναι η μέθοδος κατά την οποία “τρυπώντας” την γη δημιουργούμε ένα κατακόρυφο , με πιθανή πλάγια ή και οριζόντια κατάληξη, στενό και μεγάλου βάθους άνοιγμα με σκοπό να εντοπίσουμε και να παράγουμε υπόγεια κοιτάσματα νερού, φυσικού αερίου ή ακόμα και πετρελαίου.

water pipe 3862489

Το βάθος και η διάμετρος της γεώτρησης ποικίλουν ανάλογα την περιοχή και την μορφολογία του εδάφους, ενώ για να ξεκινήσει η διαδικασία της γεώτρησης απαιτούνται ειδικά μηχανήματα αλλά κι εξειδικευμένο προσωπικό με γνώση κι εμπειρία στο αντικείμενο ώστε να γίνει μια σωστή κι ασφαλής δουλειά, τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας.