Οι Γεωτρήσεις Κουτσουβάνος αναλαμβάνουν γεωτρήσεις γεωθερμίας.

Γεωθερμία ή γεωθερμική ενέργεια είναι η ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που πηγάζει από το εσωτερικό της γης και που διοχετεύεται στην επιφάνεια μέσω γεωτρήσεων. Η γεωθερμία είναι ενέργεια σε μορφή θερμότητας που είναι αποθηκευμένη στους υδρολογικούς και γεωλογικούς σχηματισμούς του φλοιού της γης. Η γεωθερμική ενέργεια αποτελεί μια αρκετά οικονομική και σχεδόν ανεξάντλητη πηγή ενέργειας που μπορεί να αξιοποιήσει ο άνθρωπος για την κάλυψη κάποιων από τις ενεργειακές του ανάγκες όπως η ψύξη και η θέρμανση κατοικιών, κτιρίων, επαγγελματικών χώρων

22

Οι Γεωτρήσεις Κουτσουβάνος αναλαμβάνουν με επιτυχία γεωτρήσεις γεωθερμίας οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Οι γεωτρήσεις γεωθερμίας έχουν πολύ μικρό κόστος συντήρησης, δεν απαιτείται η χρήση πετρελαίου θέρμανσης και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και χρήσης οι εγκαταστάσεις. Οι γεωτρήσεις γεωθερμίας έχουν υψηλή απόδοση σε ψύξη και θέρμανση.