Οι Γεωτρήσεις Κουτσουβάνος σε συνεργασία με ειδικούς γεωλόγους επιστήμονες αναλαμβάνουν την μελέτη για το εντοπισμό του σωστού σημείου για να γίνει η γεώτρηση και την έκδοση άδειας της γεώτρησης.

geologiki meleti

      Τα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας γεώτρησης είναι :

  1. Γενική περιγραφή του έργου
  2. Ακριβής περιγραφή των γεωτεχνικών έργων που θα απαιτηθούν
  3. Οι απαραίτητες γεωλογικές μελέτες για τα πετρώματα και τους υδάτινους πόρους της περιοχής της γεώτρησης
  4. Τεχνική μελέτη για το πλάτος και το μήκος των αγωγών και τις σωληνώσεις που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση με τη γεώτρηση
  5.  Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής
  6.  Ο γεωλογικός χάρτης όπου έχει σημειωθεί η θέση του έργου
  7.  Ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας για την εκμετάλλευση του χώρου όπου θα διανοιχθεί η γεώτρηση
  8. -Βεβαίωση για την αναγκαιότητα της γεώτρησης
  9.  Βεβαίωση από τις Δημοτικές Αρχές για την απόσταση του σημείου της γεώτρησης από το σημείο της Δημοτικής υδροληψίας
  10.  Έγκριση για τη διενέργεια της γεώτρησης από την Πολεοδομία και από το Δασαρχείο